O FIRMIE

NOWOŚCI

PARTNERZY

KONTAKT

U S Z C Z E L N I E N I A

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       

Płoza centrująca typ A ślizgowa

 

Płoza centrująca typ CA

 

Płoza centrująca typ A+ P

ślizgowa

 

Płoza centrująca typ BA

ślizgowa

 

Płoza centrująca

jednoczęściowa

tab. tech   tab. tech   tab. tech   tab. tech   tab. tech
zamów zamów zamów zamów zamów
       

Płoza centrująca typ a2

jednoczęściowa

- wersja pokazowa

 

Płoza centrująca typ a2

jednoczęściowa

 

Manszeta typ 1NO

do rur stalowych,

i żeliwnych

 

Manszeta typ 1N1

do rur stalowych,

zeliwnych PE i PVC

(odchylenie + -20mm)

(-55oC - + 230oC)

 

Manszeta typ CU

do rur stalowych,

żeliwnych,PE i PVC,

lejkowa

(- 55oC- +  230oC)

tab. tech   tab. tech   tab. tech   tab. tech   tab. tech
zamów   zamów   zamów   zamów   zamów
       

Manszety

 

Manszety typ N

 

Uszczelnienie typ WGC

woda/gaz

Dn 25-Dn 250

 

Uszczelnienie typ TRT

 

Uszczelnienie typ PWS

kolektor Dn 150-Dn 1200

przyłącze Dn 90-Dn 225

tab. tech   tab. tech   tab. tech   tab. tech   tab. tech
zamów   zamów   zamów   zamów   zamów
       

Uszczelnienie typ ZW bezciśnieniowe do wejść betonowych i studni kanaliz. Kąt do 120o Dn 80-Dn 300

  Uszczelnienia typ GP   Uszczelnienia typ GP-NS

ciśnieniowe

przejscie przez scianę

  Uszczelnienia typ GP
tab.tech.       tab. tech   tab. tech   tab. tech
zamów       zamów   zamów   zamów
       

Uszczelnienia typGP

 

Uszczelnienia typ GP- SR

 

Uszczelnienia typ GP

 

Uszczelnienia typ GP

 

Uszczelnienia typ GP- SR

tab. tech

 

 

 

tab. tech

 

tab. tech

 

tab. tech

zamów

 

zamów

 

zamów

 

zamów

 

zamów

       
Uszczelnienia typ GP-SD   Uszczelnienia typ GP-SD   Uszczelnienia typ GP-W   Uszczelnienia typ GP-W   Uszczelnienia typ GP-LR
tab. tech   tab. tech   tab. tech   tab. tech   tab. tech
zamów   zamów   zamów   zamów   zamów
             

Uszczelnienia typ GP-LR

  Uszczelnienia typ GP-W            
tab. tech   tab. tech            
zamów   zamów            
                 

Insmetal © 2016 Olsztyn

ul. Towarowa 14 Olsztyn